Idrettsklubben Tjalve Siden 1890

LEDELSE

LEDELSE

Idrettsklubben Tjalve

Postboks 5905 Majorstua                                               telefon. 226 04 340       
0308 Oslo                                                                       e-post: mail@tjalve.no 
Norway                                                                           organisasjonsnummer: 939572791                                        
                                                                                       kontonummer: 9041 05 51127                                           
                                                                                       besøksadresse: Underhaugsveien 1

 
kontorlokaler ved Bislett Stadion

Om oss

Idrettsklubben Tjalve er en ideell organisasjon som ikke utsteder aksjer eller fordeler sitt overskudd til eiere eller aksjonærer, men i stedet bruker midlene til å nå sine mål. Tjalve har et allmennyttig formål som er å skape idrettslig aktivitet i Oslo gjennom friidretten. 
Tjalves aktiviteter finansieres primært av overskuddet fra Norges største idrettsarrangement YT Holmenkollstafetten. Klubben har arrangert stafetten siden 1923.
 

Styret

Leder                       Nestleder
                
Per Sletholt            Svein Søndenå
 
Medlemmer
       
Egil Reidar Osnes          Ole Petter Sandvig         Eirik Førde        Ada Holmen                                          Ingvild Vedde                         Andeeas Gjesdal             Andreas Søren Høiby
 

Sportslig utvalg

           
Fv:Eirik Førde, John Ertzgaard (leder)        Thor Gjesdal (også leder i Koll)
 

Valgkomité

 
Arne Kvalheim (leder)                     Kjetil Myrtun
 

Kontrollkomité

 
 Jon Andre Prestulen                         Stian Andersen
 

Revisor

Abrahamsen & Løken AS

"Mens sana in corpore sano" 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products