Idrettsklubben Tjalve Siden 1890

ANSATTE

ANSATTE

                                            

Svein Lilleberg                        John Ertzgaard                              Kristian Jordhøy
Daglig leder                            Idrettslig leder                                Arrangementskoordinator
e-post: svein@tjalve.no          e-post: ertzgaard@tjalve.no          e-post: kristian@tjalve.no
mobil: 480 76 700                   mobil: 928 99 929                          mobil: 977 86 656

"Mens sana in corpore sano" 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products