Idrettsklubben Tjalve Siden 1890

POLITIATTEST

POLITIATTEST

Idrettsklubben Tjalve er seg bevisst at medlemskap i klubben skal oppleves som et trygt og godt sted å være. Som en viktig del av dette arbeidet har styret vedtatt at alle trenere i klubben skal fremvise politiattest.

Hva er politiattest? 
En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.

Hvorfor kreves det politiattest? 
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvem omfattes av ordningen? 
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

Hvilke forhold fremkommer i politiattesten? 
I politiattesten fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet. 

Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Hvem har ansvaret for dette? 
Hovedstyret i Tjalve har ansvaret for politiattester og har utnevnt Idrettslig leder John Ertzgaard (JE) som er ansvarlig for innhenting og oppfølging.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge politiattest i Tjalve, må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år) eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om politiattest må han/hun få en bekreftelse fra klubben på at det foreligger et behov for politiattest. John Ertzgaard beskaffer skjema som vedlegges søknaden. 

Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises JE. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. 

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato. 
Innhenting av politiattest er gratis.

Skjemaer for søknad
Idrettslagets bekreftelse (skal vedlegges søknaden): 

Link for levering av elektronisk søknad:
https://attest.politi.no/

Papirversjon søknad: 
Søknad om politiattest - bokmål
Søknad om politiattest - nynorsk

Skjemaet sendes til: 
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

 

"Mens sana in corpore sano" 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift