Klubbkontorene er våre

Etter mange års arbeid med å få kjøpe lokalene i Underhaugsveien 1, er endelig kjøpet gjennomført. Fra 1. desember er klubbkontorene, nabokontorene som leies ut til Brainwells og lagrene i kjelleren våre.

Tjalve henvendte seg første gang til borettslaget om kjøp av lokalene i november 2013. Tidligere styreleder Per Sletholt har fulgt opp saken underveis fra Tjalve. Grunnet uenighet blant eierne av bygården om seksjonering har oppkjøpet tatt lang tid. Borettslaget, som største eier, har under hele prosessen vært positiv og ryddig. De skal ha en stor takk for å ha arbeidet i lang tid for at lokalene er blitt klubbens eiendom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s