Informasjon stevnet 14. juni

Alle påmeldte har blitt tilsendt mail. Det er viktig at dere leser utøverinformasjonen nøye, slik at vi sammen får arrangert et godt stevne innenfor retningslinjene. Merk at deltakere som IKKE skal være med, må gi beskjed til mail@tjalve.no innen kl. 14.00 fredag 12. juni.

Tidsskjema finner du her -> lenke.

Heatoppsett løp -> lenke.

Startliste tekniske øvelser -> lenke.

Stream på Tjalves Facebook.

Utøverinformasjon – IL i BULs og IK Tjalves stevneserie på Bislett del 2

Velkommen til Bislett 14. juni! I forbindelse med arrangementsbegrensningene om dagen, som vil håndheves strengt, er det viktig at dere leser denne informasjonen nøye.

Bakgrunn

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte oppdaterte regler for arrangementer og samlinger på offentlige steder for inntil 50 personer 4. mai, med virkning fra 7. mai. I utgangspunkt i denne har Norges Friidrettsforbund (NFIF) utarbeidet retningslinjer for hvordan friidrettsstevner kan avholdes innenfor reglene. Alle regler fra NFIF vil følges i sin helhet. De generelle reglene er som følger:

  • Maksimalt 50 personer på konkurransearenaen, eksklusive dommere og funksjonærer.
  • Minimum én meter avstand mellom personer.
  • Utstyr skal desinfiseres.
  • Garderober og dusj brukes ikke.
  • Det anbefales ikke å bruke offentlig transport.
  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt almenntilstand, skal ikke delta i noen form for aktivitet.
  • Idrettslaget bortviser personer som ikke følger anbefalte smittevernråd.

Om stevneserien

Det er totalt 167 påmeldte til stevnet 14. juni. Arrangementet er delt opp i bolker: A, B, C og D. Mellom bolkene tømmes stadion, utstyr og toaletter desinfiseres, og neste slippes inn.

Det er kun utøvere som er påmeldt som slipper inn på stadion. Trenere og publikum vil ikke få tilgang. Reglene er åpenbart ikke tilpasset arenaer som Bislett, men vi får ikke lov til å ha med andre uten at det går på bekostning av antall utøvere.

Det blir kun startnummer på 800m.

Avkryssing

Det blir ikke avkryssing, da påmelding fungerer som avkryssing. Hvis noen IKKE kan være med, må vi få beskjed på mail@tjalve.no senest fredag 12. juni kl. 14.00. Utøvere som er påmeldt og ikke stiller til start vil få straffegebyr på 300kr.

Heatoppsett

Heatoppsett vil legges ut på denne nettsiden fredag 12. juni.

Inngang til stadion, oppvarming, konkurranse og utgang

Alle går inn på stadion via Sofies gate 38 (døren som brukes ved innendørstreninger). I tidsskjema blir det oppgitt hvilket tidsintervall du får slippe inn. Her vil det bli adgangskontroll. Generell del av oppvarming vil skje på innendørsbanen, før utøverne går ut på konkurransearenaen fra 60m-hallen til oppsatt tidspunkt fra tidsskjema. Det vil ikke bli mulig å gå inn igjen etter man har gått ut på banen.

Det blir oppmøte ved øvelsessted som oppgitt i tidsskjema. Etter ditt heat har du 15 minutter før du må gå ut fra stadion via inngang 2 (Martinius Lørdahls plass/Grete Waitz-statuen). Det er viktig at dette følges slik at vi får inn neste bolk og unngår forsinkelser.  Unntaket er sprintere som skal løpe 300m etter 150m, de kan bli igjen på konkurransearenaen til de har løpt sitt siste løp.  

Løp

Alle løpsøvelser har maksimalt åtte deltakere pr heat Det blir kun startnummer på 800m, og startnummer hentes i myldreområdet i det du går til oppvarming. Wavelight brukes på 800m som hare.

Tekniske øvelser

Spyd: Utøvere tar med eget spyd som veies på øvelsesstedet. Hvis du ikke har eget redskap, gi beskjed på mail@tjalve.no. Alle skal hente sitt eget spyd underveis i konkurransen.

Tresteg Utøvere tar med egen tape for tilløpsmarkering.

Mat og drikke

Mat og drikke må tas med selv, det blir ikke utsalg.

Toaletter

For utøvere på innendørsbanen brukes toalettene ved myldreomårdet. For utøvere på konkurransearenaen brukes det markerte toaletter i tribunen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s