Informasjon løpestevne på Bislett 3. september

Velkommen til Bislett 3. september! Det er totalt 150 påmeldte. Utøvere og akkrediterte trenere slipper inn på stadion.  Se informasjon under om publikum.

Tidsskjema her.

Trenerakkrediteringssøknad gjøres her. Kun faktiske trenere kan søke om akkreditering. Frist ila onsdag 2. september.

Startliste og resultater i Open Track.

Rangeringsliste (med forbehold om endringer) her.

Utøverinformasjon – IL i BULs og IK Tjalves løpestevne på Bislett

I forbindelse med arrangementsbegrensningene om dagen, som vil håndheves strengt, er det viktig at dere leser denne informasjonen nøye.

Bakgrunn

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte oppdaterte regler for arrangementer og samlinger på offentlige steder for inntil 200 personer fra 15. juni. I utgangspunkt i denne har Norges Friidrettsforbund (NFIF) utarbeidet retningslinjer for hvordan friidrettsstevner kan avholdes innenfor reglene. Alle regler fra NFIF vil følges i sin helhet. De generelle reglene er som følger:

  • Maksimalt 200 personer på konkurransearenaen, eksklusive dommere og funksjonærer.
  • Minimum én meter avstand mellom personer.
  • Utstyr skal desinfiseres.
  • Garderober og dusj brukes ikke.
  • Det anbefales ikke å bruke offentlig transport.
  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt almenntilstand, skal ikke delta i noen form for aktivitet.
  • Idrettslaget bortviser personer som ikke følger anbefalte smittevernråd.

Startnummer og avkryssing

Det blir startnummer på alle øvelser. Startnummer hentes i sekretariatet.  

Det blir avkryssing i alle øvelser i sekretariatet én (1) time før øvelsesstart. Heatene kommer i Open Track.  

Inngang til stadion, oppvarming, konkurranse og utgang

Alle går inn på stadion via inngang 2, Martinius Lørdahls plass/Grete Waitz-statuen. Her vil det bli adgangskontroll.

Heatbegrensning

400 og 800: maksimalt åtte pr heat.

1500 og 3000: maksimalt 15 pr heat.

Trenerakkreditering

Søknad om trenerakkreditering gjøres her.

Kun faktiske trenere gis anledning til å søke.

Publikum

Kun faktiske trenere vil få akkreditering. Det er 50 ledige plasser til publikum. De 50 første slippes inn via inngang 2. Her vil publikum måtte registeret navn, klubb, telefonnummer og bostedskommune.

Mat og drikke

Mat og drikke må tas med selv, det blir ikke utsalg.