Informasjon om Allianseklubbenes stevneserie og Einar Brynemo Memorial

Startliste

Startliste på OpenTrack her.

Tidsskjema

Forfall

Vennligst gi beskjed til post@tjalve.no på forhånd om du ikke kan delta.

Inngang 2

Utøvere og trenere slipper inn fra Martinius Lørdahls plass (Grete Waitz-statuen/Inngang 2). Vakten vil tillate adgang til personer som er påmeldt eller har fått akkreditering, og ser til at alle har registret navn, telefonnummer og bostedskommune. Utøvere og trenere som er ferdig med sin konkurranse må forlate stadion.

Avkryssing og startnummer for løp

Alle deltakere i løp må hente startnummer senest 1 time før øvelsesstart i sekretariatet. Henting av startnummer regnes som avkryssing.  

Direkte oppmøte for tekniske øvelser

Kast og hopp møter direkte på øvelsesstedet, og bruker ikke startnummer.

Publikumsforbud og trenerakkreditering

Det er publikumsforbud på toppidrettsarrangementer i Oslo. Trenere må søke akkreditering i løpet av torsdag 27. mai. Det er kun faktiske trenere som vil få tildelt akkreditering, og bare forhåndsakkrediterte som slipper inn på Bislett Stadion. Akkrediterte trenere må oppholde seg på tribunen og kan ikke være på innendørsbanen eller på utendørsbanen.

TRENERAKKREDITERINGSSØKNAD HER.

Smittevern

Oslo Kommunes koronaforskrift er strengere enn den nasjonale forskriften.

  • Det er publikumsforbud
  • Det er påbudt med to meter avstand til andre, med unntak for utøvere i konkurranse. Munnbind benyttes om ikke to meter kan overholdes. (For utøvere vil det si at det er forbudt med kroppskontakt fra idet du går i mål, altså ingen klemming eller håndkontakt).
  • Er du syk, i krantente eller har mistanke om smitte, er det forbudt å delta.
  • Alle er pålagt å registre seg med navn, telefonnummer, klubb og bostedskommune ved ankomst. Kun deltakere, akkreditert media, akkrediterte trenere og funksjonærer vil slippe inn.
  • Vask hender hyppig og bruk desinfeksjonsmiddel.
  • Unngå offentlig transport

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s