Tjalves byggeprosjekt påbegynnes

I tråd med årets årsmøtevedtak om renovering og opprettelse av treningsfasiliteter i våre lokaler i Underhaugsveien 1, ble det mandag 21. juni signert en totalentreprise med Østheim Entreprenør AS. Østheim har erfaring med oppføring av flere treningssentre og kontorlokaler. Lokalene er estimert ferdig 1. januar 2022.

Byggprosjektet vil bestå av rehabilitering av kontorene i første etasje, opprettelse av oppholds- og møterom, overflaterehabilitering i hele etasjen, oppføring av to nye toaletter, to garderober og treningsrom på 140 kvadrat i kjeller. Det opprettes ventilasjon, el-anlegget moderniseres, det blir universell utforming og generell oppgradering

Renovering og omregulering av kjellerlokalene til treningsrom har vært vurdert i noen år. Da pandemien førte til reduserte styrketreningsmuligheter, løste Tjalve dette med provisoriske ordninger for trening i kjelleren. Initiativet kom fra Eivind Henriksen, som dukket opp i Underhaugsveien med bilen fullastet med vekter 9. mars 2020. Unødvendige ting på lageret ble kjørt til miljøstasjonen, og Eivind fikk innredet det mest nødvendige for hans (tiltenkte) oppkjøring til OL i 2020. Etter hvert som smittevernreglene har tillatt det, har fasilitetene blitt benyttet også av andre tjalvister.

Administrasjonen har døpt kjellerlokalene «Steinars gym», etter Steinar Hoen, som var forrige Tjalve-utøver som tok EM-gull. Vår tanke har vært at den utøveren som til enhver tid er den siste som har tatt OL-medalje, VM-medalje eller EM-gull, skal ha sitt navn på gymmen. Neste mulighet er OL i Tokyo i 2021.

Fredag 2. juli stenger Tjalves kontorer og det blir ikke lenger mulig å trene på Steinars. Den kommende uken vil deretter brukes på å tømme lokalene, slik at byggprosjektet kan starte fra 9. juli. Tjalves administrasjon vil fra august til januar ha tilholdssted hos Bislettalliansen, Bislett stadion i Sofies gate 38.  

Bildet i saken er ment som et “før-bilde”. Følg med i januar for etter-bildet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s