Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Underhaugsveien 1
0351 Oslo
Åpningstider Tjalvekontoret: 9-16 hverdager

Postadresse

Idrettsklubben Tjalve
Postboks 5905 Majorstuen
0308 Oslo

Kontakt

Telefon: 22 60 43 40
E-post: post@tjalve.no
Organisasjonsnummer: 939572791
Kontonummer: 9041 05 51127
Kontonummer til startkontingenter: 9041 23 93537