Takk til Per Sletholt

Per Sletholt trådde av som styreleder på årsmøtet, og IK Tjalve vil takke for fantastisk innsats gjennom mange år. I tiden fremover vil han fortsatt være involvert i Holmenkollstafetten. Her kan du lese en gjennomgang av hans tid i klubben.

Per Sletholt meldte seg inn i IK Tjalve den andre mars i 1970. Han hadde tidligere representert Romerikslaget og hadde allerede solide perser i sprint.

Per Sletholt var en svært allsidig idrettsmann med både fotball og ishockey på «programmet», men det var i friidrett han leverte de beste prestasjonene. I 1976 løp han 100m og 200m på henholdsvis 10,9 og 22,7. I 1996 i Stangehallen, kort før han fylte 50 år, løp Per 60m på 7,68. Dette er en rekord som flere har forsøkt å slå – ikke minst Johnny Brenna som har beskrevet dette i boken «60-meteren – kampen mot klokka». Det er en imponerende prestasjon – egentlig helt uavhengig av alder, men i en alder av 50, da gitt!

Per ble ganske tidlig engasjert i Holmenkollstafetten – først og fremst i arbeidet med innbydelsen til stafetten og stafettens program. I denne sammenhengen jobbet Per med annonseakvisisjon og arbeidet med å skaffe klubben og stafetten sponsorer.

Per spilte en stadig viktigere rolle i utviklingen av stafetten og var også engasjert i driften av klubben vår. Det var derfor en naturlig konsekvens av dette omfattende engasjementet at Per Sletholt i 1999 ble spurt om å bli Tjalves nye formann da Odd Bergh takket for seg. Per var ingen novise når det gjaldt klubbdrift; han hadde i mange år på ulike måter vært involvert i Bekkelaget Sportsklubb.

Da Per overtok som formann, hadde deltakelsen i Holmenkollstafetten sunket noen år – på linje med mange andre av datidens løpsarrangement. Den store løpsbølgen så ut til å være over. For IK Tjalve med Holmenkollstafetten som den største inntektskilden, kunne denne nedgangen føre til store omveltninger i drift og i idrettslig satsing.

Fra det foreløpige toppåret i 1993 med 2456 påmeldte lag hadde deltakelsen sunket til 1523 lag i 2000 – og flere og flere lag «forsvant» også de neste årene. Det tok tid – og ikke minst mye arbeid og gode idedugnader – å snu trenden. Bunnen ble nådd i 2005 med bare 788 lag! Per og de som var sterkest involvert, begynte å merke at arbeidet bar frukter.

Denne statistikken taler vel for seg:

2007:             1066 lag

2010:             1868 lag

2012:             2752 lag

2015:             3304 lag

Per er en mann med mange ideer og med betydelig innsikt i markedsføring. Hans første viktige oppgave og satsingsmål var derfor helt naturlig: Stanse nedgangen i stafettens deltakelse – og få stafetten tilbake til nye høyder.

Det tok riktignok noen år å få snudd trenden, men Per – i samarbeid med klubbens kontor – lyktes virkelig med å få stafetten opp i nye høyder – slik oversikten over viser -  og selv om også andre arrangement opplevde økt deltakelse er det ingen tvil om at Pers ideer og innsats gjorde at stafetten vår vokste langt raskere og sterkere enn andre liknende arrangement.

Den økte deltakelsen – og ikke minst det store antall lag de siste årene - har styrket klubbens økonomi i betydelig grad og dessuten muliggjort en økt profesjonalisering om modernisering av stafetten – med storskjerm på stadion og i løypa, live streaming etc.

Parallelt med utviklingen av Holmenkollstafetten ble selvsagt også driften av klubben videreutviklet. Vi fikk en økonomisk ryggrad som gjorde det mulig å styrke bemanningen på kontoret, tilsette en idrettslig leder og nylig også en arrangementskoordinator i tillegg til den daglige lederen. Tjalves sterke stilling i spissen for norsk friidrett gjennom nær sagt alle år skyldes i høy grad den gode og stabile ledelsen klubben har hatt – ikke minst representert med Pers 18 år som klubbens formann – i tillegg til den betydningen en solid klubbøkonomi har.

Per Sletholt er – selvsagt – æresmedlem i Tjalve.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift