Tjalves første heldigitale årsmøte gjennomført

Mandag 22. mars ble klubbhistoriens første, heldigitale årsmøte gjennomført med 35 stemmeberettigede medlemmer. Teams fungerte bra som årsmøtearena, men en del av dialogen som ellers finner sted på møtet forvant.

Betydelige saker:

  • Årsmøte godkjente et underskuddsbudsjett grunnet avlysning av ASKO Holmenkollstafetten.
  • Møtets hovedsak om å fortsette arbeidet med renovering og ombygging til treningsfasiliteter på Tjalvekontoret ble vedtatt.

Klubbens styre i 2021 ble Egil Reidar Osnes (leder), Svein Søndenå (nestleder), Mai Watson, Grete Etholm, Andreas Høiby, Malin Nyfors (utøverrepresentant, ny), Heidi Maltun (vara, ny).

IK Tjalve takker avtredene utøverrepresentant Andreas Gjesdal og avtredende vara Benedicte Hauge.

Kontrollkomiteen ble gjenvalgt med Rune Godtland og Pål Hexum Solbu. Valgkomiteen ble gjenvalgt med Arne Kvalheim og Kjetil Myrtun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s