Medisinsk

Å holde seg skade- og sykdomsfri er det viktigste suksesskriteriet i idrettslig utvikling. Skader oppstår i hovedsak på grunn av feil i treningsarbeidet, at utøveren ikke er trent til å trene eller uhell. Idrettsklubben Tjalve har som mål at medlemmer jobber mest med prehab og ikke rehab for å forebygge skader i størst mulig grad. Utøver og trener er sammen hovedansvarlige for at utøver tåler totalbelastningen i forbindelse med trening og konkurranse. Utøver har et selvstendig ansvar for restitusjonstiltak, blant annet hvile, kosthold, psykisk og fysisk belastning.

Alle utøvere er pliktig å ha lisens, hvor utvidet lisens er anbefalt. Ved akutte skader og sykdom benyttes lisens/idrettens helsesenter til medisinsk oppfølging.

Ved medisinske tilfeller som ikke dekkes av lisensen, vil administrasjonen være behjelpelig med å finne riktig behandling til utøver. Økonomisk støtte dikteres av utøvers kontrakt.

Lisens kjøpes her -> lenke.

Rutiner ved skade for klubbens medlemmer:

Utøver melder fra om skaden til trener og Idrettslig leder. Trener og idrettslig leder drøfter løsninger og iverksetter tiltak. Idrettslig leder vurderer eventuell støtte.