Medisinsk

Å holde seg skade- og sykdomsfri er blant de viktigste suksesskriteriene i idrettslig utvikling. Skader oppstår i hovedsak på grunn av feil i treningsarbeidet, at utøveren ikke er trent til å trene eller ved uhell. Idrettsklubben Tjalve har som mål at medlemmer jobber mest med prehab og ikke rehab. Utøver og trener er sammen hovedansvarlige for at utøver tåler totalbelastningen i forbindelse med trening og konkurranse. Utøver har et selvstendig ansvar for restitusjonstiltak som søvn og ernæring.

Alle utøvere er pliktig å ha lisens, hvor utvidet lisens er anbefalt. Ved akutte skader og sykdom benyttes lisens/idrettens helsesenter til medisinsk oppfølging.

Ved medisinske tilfeller som ikke dekkes av lisensen, vil administrasjonen være behjelpelig med å finne riktig behandling til utøver. Økonomisk støtte dikteres av utøvers kontrakt.

Lisens kjøpes her -> lenke.

Rutiner ved skade for klubbens medlemmer:

  1. Utøver melder fra om skaden til trener og Idrettslig leder.
  2. I samråd med trener meldes skaden inn til idrettens skadetelefon