Medisinsk

Å holde seg skade- og sykdomsfri er blant de viktigste suksesskriteriene i idrettslig utvikling. Skader oppstår i hovedsak på grunn av for høy belastning eller ved uhell. Idrettsklubben Tjalve har som mål at medlemmer jobber mest med prehab og ikke rehab.

Utøver og trener er sammen hovedansvarlige for at utøver tåler totalbelastningen i forbindelse med trening og konkurranse. Utøver har et selvstendig ansvar for restitusjonstiltak som søvn og ernæring.

Alle utøvere er pliktig å ha lisens, hvor utvidet lisens er anbefalt. Ved akutte skader og sykdom benyttes lisens/idrettens helsesenter til medisinsk oppfølging.

Ved medisinske tilfeller som ikke dekkes av lisensen, vil administrasjonen være behjelpelig med å finne riktig behandling til utøver. Økonomisk støtte dikteres av utøvers stipend.

Lisens kjøpes her -> lenke.

Rutiner ved skade for klubbens medlemmer:

  1. Utøver melder fra om skaden til trener og Idrettslig leder.
  2. Skaden meldes inn til idrettens skadetelefon