Medlemskap

Medlemsfordeler og -forpliktelser

Betalt medlems- og treningsavgift gir medlemskap i IK Tjalve:
Medlemsavgift KR 500
Treningsavgift KR 750

Tjalvister har rett til å stille på årsmøtet. Som medlem i IK Tjalve godtar du følgende medlemsfordeler og forpliktelser:

Tjalve vil tilrettelegge for klubbens utøvere:

 • Organiserer treningsgrupper med kompetente trenere og støtteapparat.
 • Sørge for hensiktsmessige treningsfasiliteter.
 • Sørge for felles samlinger og treningsleirer ut fra utøvers nivå, med mål om god trening, oppfølging og/eller lagbygging.
 • Utgifter forbundet med mesterskap dekkes av klubben.
 • Startkontingenter for banestevner dekkes av klubben. Startkontingenter for andre arrangementer avtales med idrettslig leder.
 • Konkurransetøy ved deltakelse i mesterskap
 • Organiserer sosiale aktiviteter
 • Tjalves medlemmer har 40 % rabatt på Mizuno-tøy hos PS Sport.
 • Egenandeler forbundet med NFIFs rekrutterings grupper og internasjonale mesterskap.
 • Medaljer i NM eller plassering/medaljer i internasjonale mesterskap utløser bonus.

Utøverens forpliktelser:

 • Levere 20 dugnadstimer omkring Tjalves arrangement
 • Bruker Tjalve-tøy på konkurranser
 • Profilerer klubben
 • Etterfølgelse av idrettens regelverk
 • Utøver forplikter seg til å ha lisens, enten ordinær eller utvidet.
 • Følge idrettens antidopingreglement.

Utøvere som mottar stipend

Tjalve opererer med følgende sportslig nivå. Utøvere får eventuell økonomisk støtte ut fra nivå.
Toppidrett
Elite
Rekrutt
Nasjonal

Toppidrett
Toppidrettsgruppen består av klubbens fremste utøvere som kvalifiserer seg til de globale banemesterskap VM, OL og/eller er i posisjon til å nå finaler i EM. Videre også er toppidrettsutøvere etter Olympiatoppens definisjon. Hvis ikke de ovennevnte kriterier er oppnådd brukes også IAAF poengtabellen der snittet av de tre beste resultat er over 1200 IAAF poeng. 

Elite
Utøvere i elitegruppe blir rangert etter IAAFs poengtabell. Snittet av de tre beste resultat må være bedre enn 1000 IAAF poeng. Utøvere som kvalifiserer seg til øvrige internasjonale mesterskap (U23-mesterskap, terreng, innendørs).

Rekrutt
Utøvere i rekruttgruppen er utøvere på følgende nivå:

 1. Internasjonale juniormesterskap (U18, U20)
 2. Vinner medaljer i NM junior (U20)
 3. deltar i UM mangekamp

Nasjonal
Tjalves majoritet av utøvere er i nasjonal gruppe. Flere i denne gruppen vinner medaljer i Hovedmesterskapet som er et viktig mål for klubben. Utøvere i nasjonal gruppe følger en annen bonusamatrise med høyere satser. Medaljeutøvere fra Hovedmesterskapet får dermed sin støtte fra bonusmatrisen.

IAAF poeng for sesong 2019

Medlemmer som oppnår 1000, 1100 eller 1200 IAAF poeng får tilbud om et Tjalvestipend. Dette gjelder ikke medlemmer som går på videregående skole. Utøvere som faller under 1000 poeng mister ikke sitt stipendet. En svakere sesong blir ikke straffet. Er tendensen den samme på tredje år fornyes ikke stipendet. Idrettslig leder vil sammen med trener se på grep klubben kan implementeres får å få utøver tilbake i form.

Bonus
Tjalve har en bonusmatrise som honorerer resultat inter- og nasjonalt. Følg lenken for oversikt => 2019