Medlemskap

Medlemsfordeler og -forpliktelser

Betalt medlems- og treningsavgift gir medlemskap i IK Tjalve:
Medlemsavgift KR 500
Treningsavgift KR 750

Tjalves medlemmer har rett til å stille på årsmøtet. Som medlem i IK Tjalve godtar du følgende fordeler og forpliktelser:

Tjalve vil tilrettelegge for klubbens utøvere:

 • Organiserer treningsgrupper med kompetente trenere og støtteapparat.
 • Sørge for hensiktsmessige treningsfasiliteter.
 • Sørge for felles samlinger og treningsleirer ut fra utøvers nivå, med mål om god trening, oppfølging og/eller lagbygging.
 • Utgifter forbundet med mesterskap dekkes av klubben.
 • Startkontingenter for banestevner dekkes av klubben. Startkontingenter for andre arrangementer avtales med idrettslig leder.
 • Konkurransetøy ved deltakelse i mesterskap
 • Organiserer sosiale aktiviteter
 • Tjalves medlemmer har 40 % rabatt på Mizuno-tøy hos PS Sport.
 • Egenandeler forbundet med NFIFs rekrutterings grupper og internasjonale mesterskap.
 • Medaljer i NM eller plassering/medaljer i internasjonale mesterskap utløser bonus.

Utøverens forpliktelser:

 • Levere 20 dugnadstimer omkring Tjalves arrangement
 • Bruker Tjalve-tøy på konkurranser
 • Profilerer klubben
 • Etterfølgelse av idrettens regelverk
 • Utøver forplikter seg til å ha lisens, enten ordinær eller utvidet.
 • Følge idrettens antidopingreglement.

Medlemmer som mottar stipend

Tjalve deler medlemmer opp etter følgende idrettslig nivå.

 • Toppidrett
 • Elite
 • Nasjonal
 • Rekrutt

Toppidrett
Toppidrettsgruppen består av klubbens fremste utøvere. Disse medlemmer kvalifiserer seg til globale banemesterskap VM, OL og/eller er i posisjon til å nå finaler i EM. Videre også er toppidrettsutøvere etter Olympiatoppens definisjon. Hvis ikke ovennevnte kriterier er oppnådd brukes også IAAF tabellen der snittet av de tre beste resultat er over 1200 IAAF poeng. 

Elite
Utøvere i elitegruppe blir rangert etter IAAF´s tabell. Snittet av de tre beste resultat er bedre enn 1000 IAAF poeng. Medlemmer kvalifiserer seg også til internasjonale U23-mesterskap EM terreng og EM innendørs.

Nasjonal
Majoriteten av klubbens medlemmer har de nasjonale mesterskap som hovedmål. Flere vinner medaljer i Hovedmesterskapet.

Rekrutt
Medlemmer i rekruttgruppe er klubbens U20 utøvere. De deltar i internasjonale juniormesterskap. Vinner medaljer i NM junior og deltar i UM mangekamp.

Tjalvestipender – regelverk og rutinebeskrivelse

Olympiatoppen har utarbeidet et regelverk som følger norske skatteregler. Tjalve følger samme rutiner omkring hva stipend kan brukes til. Regler og rutiner Olympiatoppen har utarbeidet for idrettslige stipender kan leses i sin helhet ved å følge denne lenken her.

Hvilke kostnader kan stipendet belastes og er skattefritt?
1) Dekking av reiseutgifter i forbindelse med trening, konkurranser og treningssamlinger.
– dette inkluderer kostnader til fly, båt, buss, parkering etc.
– dette inkluderer også bilgodtgjørelse etter statens satser. Bilgodtgjørelse fylles ut i et eget skjema. Tjalve opererer med skattefri sats, som i 2020 er kr 3,50 pr km. Denne satsen justeres årlig.
– dette inkluderer overnatting- og bevertningskostnader på reisene
2) Medisinsk og fysikalsk behandling
– fysikalsk behandling av skader i forbindelse med idrettsutøvelse.
– medisinsk utstyr
3) Trenings- og konkurranseutstyr
– dette inkluderer alt nødvendig trenings- og konkurranseutstyr.

Hvilke kostnader kan stipendet belastes, men skattepliktig?
1) Utgifter til ekstra kosthold i det daglige
– kostnader til ernæringsprodukter som energibarer, sportsdrikk, kosttilskudd mm er ikke skattepliktig.
2) Barnepass for perioder med trening og konkurranser.
3) Frikjøp av arbeidstid (tapt arbeidsfortjeneste) i forbindelse med trenings og konkurranser.
4) Utgifter til mobiltelefon, bredbånd og liknende, såfremt de har en direkte tilknytning til idrettsaktiviteten.

HVILKE KOSTNADER KAN IKKE BELASTES STIPENDET?
1) Utgifter til permanent leie av hybel/leilighet. Dette anses å være privatkostnad.
2) Juridisk og annen konsulentbistand. Selv om der er relatert til inngåelse av sponsoravtaler e.l.
3) Drivstoffutgifter

IAAF poeng og bonus

Medlemmer som oppnår 1000, 1100 eller 1200 IAAF poeng får tilbud om Tjalvestipend. Dette gjelder ikke medlemmer i videregående alder. Utøvere som har en svakere sesong blir ikke nedgradert om de bikker poeng grensen. Er tendensen den samme på tredje år fornyes ikke stipendet. Idrettslig leder vil da sammen med trener se på tiltak får å få utøver tilbake på nivå.

IAAF poeng
Oversikt over klubbens medlemmer og deres poeng finner du her.

Bonus
Tjalve følger en bonusmatrise som premierer inter- og nasjonale resultat.
Følg lenken for friidretts sesongen 2020 her.