Medlemskap

Medlemsfordeler og -forpliktelser

Betalt medlems- og treningsavgift gir medlemskap i IK Tjalve:
Medlemsavgift KR 500
Treningsavgift KR 750

Tjalves medlemmer har rett til å stille på årsmøtet. Som medlem i IK Tjalve godtar du følgende fordeler og forpliktelser:

Tjalve vil tilrettelegge for klubbens utøvere:

 • Organiserer treningsgrupper med kompetente trenere og støtteapparat.
 • Sørge for hensiktsmessige treningsfasiliteter.
 • Sørge for felles samlinger og treningsleirer ut fra utøvers nivå, med mål om god trening, oppfølging og/eller lagbygging.
 • Utgifter forbundet med mesterskap dekkes av klubben.
 • Startkontingenter for banestevner dekkes av klubben. Startkontingenter for andre arrangementer avtales med idrettslig leder.
 • Konkurransetøy ved deltakelse i mesterskap
 • Organiserer sosiale aktiviteter
 • Tjalves medlemmer har 40 % rabatt på Mizuno-tøy hos PS Sport.
 • Egenandeler forbundet med NFIFs rekrutterings grupper og internasjonale mesterskap.
 • Medaljer i NM eller plassering/medaljer i internasjonale mesterskap utløser bonus.

Utøverens forpliktelser:

 • Levere 20 dugnadstimer omkring Tjalves arrangement
 • Bruker Tjalve-tøy på konkurranser
 • Profilerer klubben
 • Etterfølgelse av idrettens regelverk
 • Utøver forplikter seg til å ha lisens, enten ordinær eller utvidet.
 • Følge idrettens antidopingreglement.

Medlemmer som mottar stipend

Tjalve deler medlemmer opp etter følgende idrettslig nivå.

 • Internasjonalt
 • Nasjonalt
 • Juniorfriidrett

Utøvere blir rangert etter IAAF´s tabell og snittet fra de tre beste resultat gjennom sesongen.

Internasjonalt
Internasjonal gruppe består av klubbens fremste utøvere. Disse medlemmer kvalifiserer seg først og fremst til de store globale banemesterskap VM og OL. Videre er det også medlemmer som deltar også i EM, U23 mesterskap eller Universiaden.

Stipend på dette nivå er 1200 eller 1100 IAAF poeng. 

Nasjonalt
Medlemmer i nasjonal gruppe deltar og vinner medaljer i Hovedmesterskapet. De utgjør også stammen i klubbens Holmenkollstafettlag og lagserien.

Stipend på dette nivå er 1000 IAAF poeng.

Juniorfriidrett
Medlemmer i juniorgruppen er klubbens U20 utøvere. De deltar i internasjonale juniormesterskap. Vinner medaljer i NM junior og deltar i UM mangekamp. Ungdommer i videregående alder får ikke tilbud om stipend.

IAAF poeng, stipend og bonus

Medlemmer som oppnår snitt på tre øvelser over 1000, 1100 eller 1200 IAAF poeng får tilbud om Tjalvestipend. Dette gjelder ikke medlemmer i videregående alder. Manglende sportslig forankring i klubben utløser heller ikke stipend.

Utøvere som har en svakere sesong blir ikke nedgradert om de bikker poeng grensen. Er tendensen den samme på tredje år fornyes ikke stipendet. Idrettslig leder vil da sammen med trener se på tiltak får å få utøver tilbake på nivå.

IAAF poeng
Oversikt over klubbens medlemmer og deres IAAF poeng finner du i vedlagt lenke: 2022

Stipend
Følgende summer blir gjort disponible til de som mottar stipend.

 • IAAF poeng 1200, individuell OL eller VM deltagelse – KR 150 000
 • IAAF poeng 1100 – KR 100 000
 • IAAF poeng 1000 – KR 30 000

Bonus
Tjalve følger en bonusmatrise som premierer inter- og nasjonale resultat.
Følg vedlagt lenke for aktuell sesong: 2022

Tjalvestipender – regelverk og rutinebeskrivelse

Olympiatoppen har utarbeidet et regelverk som følger norske skatteregler. Tjalve følger samme rutiner omkring hva stipend kan brukes til. Regler og rutiner Olympiatoppen har utarbeidet for idrettslige stipender kan leses i sin helhet ved å følge denne lenken her.

Hvilke kostnader kan stipendet belastes og er skattefritt?
1) Dekking av reiseutgifter i forbindelse med trening, konkurranser og treningssamlinger.
– dette inkluderer kostnader til fly, båt, buss, parkering etc.
– dette inkluderer også bilgodtgjørelse etter statens satser. Bilgodtgjørelse fylles ut i et eget skjema. Tjalve opererer med skattefri sats, som i 2020 er kr 3,50 pr km. Denne satsen justeres årlig.
– dette inkluderer overnatting- og bevertningskostnader på reisene
2) Medisinsk og fysikalsk behandling
– fysikalsk behandling av skader i forbindelse med idrettsutøvelse.
– medisinsk utstyr
3) Trenings- og konkurranseutstyr
– dette inkluderer alt nødvendig trenings- og konkurranseutstyr.
4) Kostnader til ernæringsprodukter som energibarer, sportsdrikk, kosttilskudd mm
5) Utgifter til mat på samlinger og konkurranser

Hvilke kostnader kan stipendet belastes, men skattepliktig?
1) Utgifter til ekstra kosthold i det daglige
2) Barnepass for perioder med trening og konkurranser.
3) Frikjøp av arbeidstid (tapt arbeidsfortjeneste) i forbindelse med trenings og konkurranser.
4) Utgifter til mobiltelefon, bredbånd og liknende, såfremt de har en direkte tilknytning til idrettsaktiviteten.

HVILKE KOSTNADER KAN IKKE BELASTES STIPENDET?
1) Utgifter til permanent leie av hybel/leilighet. Dette anses å være privatkostnad.
2) Juridisk og annen konsulentbistand. Selv om der er relatert til inngåelse av sponsoravtaler e.l.
3) Drivstoffutgifter

Andre støtteordninger

Utenfor klubbens støtteordninger finnes det flere stipend det er mulig å søke. Under er en oversikt over disse.

Oslo kommunes stipend
Frist for å søke er 1. februar hvert år. Oslo kommunes stipend går til aktive idrettsutøvere eller administratorer for særlig fremtredende innsats sine områder.

Les mer og søk om SpareBank 1 Østlandets talentstipend her:

I 2021 har Markus Rooth fått tildelt KR 15 000 med utdeling i Olso rådhus 22. april kl. 18.00

SpareBank 1 Østlandets talentstipend
Frist for å søke er 16. april. Stipend kan søkes av ungdom mellom 18 og 25 år som driver individuell idrett og har et spesielt talent innenfor en idrettsgren i Norges Idrettsforbund.

Les mer og søk om SpareBank 1 Østlandets talentstipend her:

I 2020 fikk følgende medlemmer i Tjalve og Koll stipend:
Markus Rooth (Tjalve)
Sander Skotheim (Koll)

Olympiatoppens utøverstipend
Det er friidrettsforbundet som søker med frist 20. november hvert år. Les mer om Olympiatoppens utøverstipend her:

I 2021 har følgende medlemmer i Tjalve fått Olympiatoppens utøverstipend:

A-stipend
Eivind Henriksen KR 120 000

B-stipend

U-stipend
Markus Rooth KR 60 000

Norges Friidrettsforbund
Friidrettsforbundet sin stipendordning er knyttet til seniorlandslag, junior og U23-landslaget. Uttakskriterier forbundslag og grupper kan leses her:

Støtteordninger fra forbundet kan være en blanding av Olympiatoppens utøverstipend og forbundets kommersielle avtaler. Det kan også være støtte fra kommersielle avtaler. Tjalve har flere medlemmer som mottar støtte fra forbundet. Hvem disse er listes opp under:

Seniorlandslag
U23-landslaget

Juniorlandslaget U20