Kompetanse

Kompetanse omhandler de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som skal til for å mestre oppgaver og nå mål. Dette innebærer både formalisert kompetanse som utdanning og kursing og uformell kompetanse som kontinuerlig tillegg av kunnskaper og erfaringer gjennom teori og praksis.

I IK Tjalve skal vi knytte til oss kompetente mennesker, og legge til rette for et læringsmiljø som utfordrer og stiller krav til videreutvikling. Slik skal vi gjøre de riktige tingene for å videreutvikle klubben. Dette innebærer følgende for de ulike områdene:

  • Idrett: trenere med relevant formell kompetanse eller erfaring skal tilknyttes klubben. Trenere skal tilbys videre kursing, og følges jevnlig opp av administrasjonen. Utvikling av utøvere og idrettslig tilbud skal bygge på evidens og «best case»-erfaringer.
  • Arrangement: Bidragsytere på arrangementer skal gi mulighet til videreutvikling gjennom kursing og oppfølging. Klubbens arbeid med arrangementer skal være evidensbasert og dra nytte av egne og andres erfaringer.
  • Organisasjon: Bidragsytere i klubben ellers skal gis mulighet til videreutvikling gjennom kursing og oppfølging.

Medlemmer og trenere i IK Tjalve som ønsker å delta på kompetansehevende aktiviteter kontakter administrasjonen.