Årsmøte 22. mars

Det innkalles til årsmøte i Idrettsklubben Tjalve mandag 22. mars kl. 19.00. Møtet er i utgangspunktet planlagt med fysisk oppmøte på Bislett stadion, men kan bli delvis eller helt digitalt om smittesituasjonen krever det. Det vil tilrettelegges i lokalet for å ivareta smittevern.

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet. Alle medlemmer har tilgang. På årsmøtet har medlemmene mulighet til å påvirke hvordan klubben drives. Mat blir servert.

Sakspapirer vil bli sendt medlemmer senest én uke før møtet. Medlemmers forslag til årsmøtet må sendes til administrasjonen på post@tjalve.no eller til styreleder på egil.osnes@gmail.com senest to uker før årsmøtet.

Innspill til valgkomiteen gjøres til Arne Kvalheim på telefon 900 33 340.

Dokument-lenker:
Tjalves lov pr. 1.1.2020 (oppdatert etter ny lovnorm fra NIF)
Tjalves strategi mot 2024

Kontakt administrasjonen eller styret om du har spørsmål.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s