Klubbstevne 3, 28. februar i BIP

Kun påmeldte utøvere med toppidrettsstatus, akkrediterte trenere og funksjonærer slipper inn på arrangementet. Det er forbudt med publikum.

Tidsskjema: lenke.
Startlister: lenke

Trenere / Media

Søknad akkreditering: lenke.
Trenere og media må holde seg på utsiden av rundbanen.
Mediekontakt: Lasse Gimnes (916 35 565)

Smittevern

  • Alle holder to meter avstand til hverandre (gjelder ikke utøvere i konkurranse).
  • Munnbind brukes av alle som ikke kan opprettholde avstand på to meter (gjelder ikke utøvere i konkurranse).

Strengeste tolkning av nasjonale og kommunale regler gjelder.
Alle bruker munnbind når en ikke kan holde to meter avstand, foruten utøvere i konkurranse.

Sykdom, mistanke om sykdom eller karantene
Ingen trenere, deltakere eller funksjonærer som er syke, har mistanke om sykdom eller er i karantene eller isolasjon skal delta på arrangementet. Arrangør vil ikke sende straffegebyr for deltakere som ikke deltar av disse grunnene.

Avstand
Alle skal holde 1 meter avstand til hverandre, med unntak av de gangene aktiviteten krever det. I praksis er det kun under løpsøvelser avstandskravet vil avvikes fra. Utøvere må merke seg at de ikke skal ta på, klemme, håndhilse eller ha andre former for kroppskontakt.  

Hygiene
Deltakere skal vaske hender ved ankomst og hyppig i løpet av arrangementet. Arrangør stiller med desinfeksjonsmiddel på arenaen.

Smittesporing
Arrangør har samlet inn navn, telefonnummer og bostedskommune for alle som vil befinne seg på stevnet.  

Transport
Det anbefales ikke å bruke offentlig transport.

Stevneledelse

Følg vedlagt lenke for funksjonærliste