Oppdatert med tidsskjema og smittevernregler: Informasjon om Allianseklubbenes stevne 22. juni

Arrangementet er åpent for alle utøvere i seniorklassen. Kravet om toppidrettsstatus er altså fjernet. Det er tillatt med 400 deltakere på utendørs arrangementer uten tilviste plasser. For dette stevnet betyr det fri påmelding av utøvere i seniorklassen og at trenere og publikum vil slippe inn. Alle må register seg ved ankomst.

Tidsskjema

Påmelding

Startkontingent 110 kr. Påmeldingsfrist onsdag 18. juni. Påmelding i minidrett.

Deltakerliste

Påmeldte – lenke.

Smittevern

Oslo kommunes koronaforskrift har fra 16. juni færre Oslo-spesifikke regler enn tidligere, og den nasjonale forskriften følges i all hovedsak.

  • Det er tillatt med 400 deltakere på utendørs arrangementer uten tilviste plasser. For dette stevnet betyr det fri påmelding av utøvere i seniorklassen og trenere og publikum vil ha tilgang. Alle må registrere seg ved ankomst.
  • Det er påbudt med én meter avstand til andre, med unntak for utøvere i konkurranse. Munnbind benyttes om ikke en meter kan overholdes. (For utøvere vil det si at det er forbudt med kroppskontakt fra idet du går i mål, altså ingen klemming eller håndkontakt).
  • Er du syk, i krantente eller har mistanke om smitte, er det forbudt å delta.
  • Alle er pålagt å registre seg med navn, telefonnummer, klubb og bostedskommune ved ankomst. .
  • Vask hender hyppig og bruk desinfeksjonsmiddel.
  • Unngå offentlig transport så langt det lar seg gjøre.

Obligatorisk utfylling av skoskjema

Alle utøvere, uavhengig av øvelse, skal på forhånd innrapportere hvilken sko som vil blir brukt under konkurransen. Utøvere som møter til start med sko som ikke er godkjent, vil ikke få delta i stevnet.

SKOSKJEMA HER.

Forfall

Vennligst gi beskjed til post@tjalve.no på forhånd om du ikke kan delta.

Inngang 2

Utøvere og trenere slipper inn fra Martinius Lørdahls plass (Grete Waitz-statuen/Inngang 2). Vakten vil tillate adgang til personer som er påmeldt eller har fått akkreditering, og ser til at alle har registret navn, telefonnummer og bostedskommune. Utøvere og trenere som er ferdig med sin konkurranse må forlate stadion.

Avkryssing og startnummer for løp

Alle deltakere i løp må hente startnummer senest 1 time før øvelsesstart i sekretariatet. Henting av startnummer regnes som avkryssing.  

Direkte oppmøte for tekniske øvelser

Kast og hopp møter direkte på øvelsesstedet, og bruker ikke startnummer.

Trenerakkreditering

Trenerakkreditering er ikke lenger nødvendig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s